Nahajate se tukaj

Pogosto zastavljena vprašanja o novem statutu Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 31/01/2017 - 16:00
statutul.png

Vprašanja in odgovori o novem statutu Univerze v Ljubljani

1. Kdaj bo novi statut stopil v veljavo?

Novi statut bo stopil v veljavo 11. februarja 2017, kar je petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je bil objavljen 27. januarja 2017.

2. Kolikokrat lahko študent opravlja izpit pri posameznem predmetu?

Študent lahko izpit pri posameznem predmetu opravlja petkrat. Četrto in peto opravljanje izpita je plačljivo, poleg tega mora študent za peto opravljanje izpita izreči prošnjo na svoji fakulteti.

3. Ali lahko študenta doleti disciplinska kazen ali odvzem dodatnega izpitnega roka zaradi neupravičene odsotnosti ali premalo izkazanega znanja na izpitu?

Ne, novi statut Univerze v Ljubljani ne predvideva takšnih sankcij.

4. Ali se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, status iz upravičenih razlogov tekom študija podaljša večkrat?

Da, če študent izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon in statut. Za upravičeni razlog se šteje npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo, status študenta s posebnimi potrebami …

5. Ali bomo študenti imeli v upravnih odborih članic univerze svojega predstavnika?

Da, v vsakem upravnem odboru članice univerze bo predstavnik študentov, ki bo polnopraven član. Imel bo enakovredno glasovalno pravico kot drugi člani upravnega odbora.

6. Kdo bo izbiral predstavnika študentov v upravnem odboru članice univerze?

Najverjetneje bo predstavnika študentov izbiral študentski svet posamezne članice univerze. V kratkem pa bodo članice univerze to uredile s svojimi pravilniki.

7. Ali nov statut spreminja pravico do absolventskega statusa? 

Ne. Študent ima še naprej pravico do absolventskega staža ob koncu 1. in 2. stopnje. Slednje velja, če se študent med študijem na posamezni stopnji ne prepiše ali študija ne ponavlja.