Nahajate se tukaj

10 najpogosteje zastavljenih vprašanj bodočih brucev in bruck

Ljubljana, 15/02/2017 - 17:30
10985216_843649389009818_4120238410296366565_n.jpg

 

Ljubljana je bila v zadnjih tednih preplavljena z bodočimi bruci in bruckami, ki so se z željo po izbiri prave fakultete udeležili Informative, Informativnih dni na posameznih fakultetah in Informativnih dni na Študentskem kampusu. Predstavljene so jim bile fakultete in akademije Univerze v Ljubljani, pri čemer so imeli dijaki možnost zastavljanja najrazličnejših vprašanj, tako strokovnemu osebju kot tudi študentom. Zaradi lažje izbire, preglednosti, predvsem pa za boljšo pripravljenost na prehod iz srednje šole na fakulteto smo dijakom pripravili nabor 10 najpogosteje zastavljenih vprašanj z odgovori.

  1. Na koga se lahko obrnem v primeru težav oz. nejasnosti?

Večina fakultet ima vzpostavljen tutorski sistem, kar pomeni da ti je za vprašanja vedno na voljo nekdo iz študentskih vrst. Vsa vprašanja lahko tudi nasloviš na Študentski svet svoje fakultete. Poleg naštetega pa je študentom vedno na voljo tudi ŠOU info mail oz. ŠOU informativna linija v času uradnih ur, kot tudi Zavod Študentska svetovalnica, ki priskrbi odgovore na vsa pravna vprašanja povezana s študijem in študijem v tujini, prav tako pa nudi vsesplošno pomoč študentom v stiski.

Kontakti:

  1. Kaj je referat?

V referatu strokovni sodelavci rešujejo vse težave, ki se tičejo vpisov, izpisov, prijav na izpit, posebnih prošenj itd. Prav tako so v referatu vpisane vse ocene, preko njega dostopaš do urnikov in obvestil strokovnih delavcev fakultete.

  1. Ali je prisotnost na predavanjih res neobvezna?

Na fakultetah je predmetnik razdeljen na vaje, predavanja in seminarje, pri čemer vsaka fakulteta oz. profesor določi (ne)obvezno prisotnost pri določenem predmetu. Po večini fakultet je praksa takšna, da je prisotnost obvezna na vajah in seminarjih. Slednja so namreč najbolj pomembna, saj se imajo študenti možnost bolj intenzivno vključiti v študijski proces ter v praksi uporabiti svoja že prej pridobljena teoretična znanja (npr. izvajanje terenskih vaj, reševanje praktičnih primerov, laboratorijske vaje, ipd.). Na drugi strani so precej manj obvezna predavanja. ki temeljijo bolj na teoretičnem spoznavanju študijske snovi. Vendar se ureditev precej razlikuje od posamezne fakultete oz. od posameznega predmeta.

  1. Ali je športna vzgoja obvezna?

O obveznosti športne vzgoje se morate pozanimati pri izbrani fakulteti, saj je na določenih fakultetah obvezna, na nekaterih je le ponujena v sklopu izbirnih predmetov, nekatere pa sploh ne ponujajo predmetov povezanih s športno vzgojo.

  1. Kolikokrat lahko opravljam posamezen izpit?

Vsak izpit lahko opravljaš 5x, pri čemer so prvi trije roki brezplačni četrtega in petega pa je potrebno plačati. Poleg tega je potrebno za peti (komisijski) rok vložiti posebno prošnjo.

  1. Ali so počitnice tudi na fakulteti?

Študijsko leto na fakultetah je razdeljeno na dva semestra. Prvi (zimski semester) poteka od začetka študijskega leta do konca januarja. Sledi zimsko izpitno obdobje, tekom katerega se na fakultetah ne izvajajo nobeni pedagoški procesi. Študenti temu času pogosto pravijo “študijske počitnice”, saj svoj prosti čas posvetijo učenju za izpite zimskega izpitnega obdobja.

Drugi semester se prične konec februarja (zimsko izpitno obdobje traja 4 tedne) in traja do začetka spomladanskega izpitnega obdobja. Slednje se prične v sredini junija in traja do sredine julija. Šele takrat se pričnejo prave poletne počitnice za študente, ki trajajo vse do konca avgusta, kadar sledi še zadnje,jesensko izpitno obdobje. Namenjeno je opravljanju izpitov, ki jih študenti niso uspeli opraviti v prejšnjih izpitnih obdobjih. Pridni študenti pa so tudi v tem času prosti in imajo podaljšane poletne počitnice. Dodati pa velja, da fakultete v glavnem določijo kot pouka prosto obdobje tudi v času novoletnih in prvomajskih počitnic.

  1. Koliko časa poteka študij?

Dodiplomski študij na Univerzi v Ljubljani traja tri ali štiri leta, kjer je število let odvisno od ponujenega programa fakultete. Po končani dodiplomski stopnji študija se lahko študent vpiše na podiplomski oz. magistrski študij. Slednji traja eno ali dve leti, kar je spet odvisno od programa, ki ga fakulteta ponuja.

Nekatere fakultete, kot so na primer Medicinska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za farmacijo, sploh ne delijo študija na dodiplomski in magistrski, temveč ponujajo enovit magistrski študij, ki traja 5 ali 6 let. Po končanem študiju njihovi študenti pridobijo magistrski naziv.

  1. Kje si lahko zagotovim študentske bone in kako jih uporabljam?

Študentske bone si lahko urediš na Študentskem kampusu (Pivovarniška ulica 6), za kar potrebuješ potrdilo o vpisu oz. študentsko izkaznico z veljavno nalepko in telefon. Po ureditvi lahko študentske bone uporabiš v katerikoli restavraciji, ki ponuja študentsko prehrano.

  1. Ali se lahko udeležim izmenjave?

Izmenjava je namenjena vsem študentom Univerze v Ljubljani, pri čemer morajo ti zaključiti vsaj prvi letnik študija. Izmenjave se lahko udeležiš dvakrat, in sicer enkrat v dodiplomskem ter enkrat v magistrskem programu. Poleg tega lahko vsak študent enkrat na posamezni stopnji izkoristi tudi možnost opravljanja prakse v tujini.

  1. Kako pa je z zaposlitvijo?

Najpogosteje zastavljena in ob enem najtežja vprašanja so tista povezana z zaposlitvijo. Nihče vam ne mora zagotoviti zaposlitve, tudi diploma iz naravoslovne fakultete ne več. Pomembno je predvsem, da se že v času študija obštudijsko udeležujete različnih seminarjev, srečanj z delodajalci, si priskrbite prakso in pridobite izkušnje ter poznanstva izven predavalnic. Koristna je včlanitev v razna študentska društva in s tem aktivno sodelovanje pri ustvarjanju študentskih projektov.