Nahajate se tukaj

Resorji

Resorji

Resor za ŠOVZ

Resor za študentske organizacije visokošolskih zavodov (ŠOVZ) vzpostavlja mrežo študentskih organizacij visokošolskih zavodov ter zagotavlja finančno in organizacijsko pomoč pri njihovem delovanju. ŠOVZ študentskim organizacijam na visokošolskih zavodih namenja in razporeja sredstva za organiziranje in izvajanje programov interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva in informiranja.

Resor za študijsko problematiko

Resor za študijsko problematiko s svojim vsebinskim in raziskovalnim delom prispeva k razvoju visokošolskega sistema na Univerzi v Ljubljani in v celotnem slovenskem prostoru. Aktivno sodeluje pri oblikovanju temeljnih dokumentov Univerze v Ljubljani ter si prizadeva za ohranitev in krepitev pravic študentov. Delo resorja je tesno povezano z delom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Resor za komuniciranje in razvoj

Resor za komuniciranje in razvoj skrbi za interno in eksterno komuniciranje ŠOU v Ljubljani s študenti, mediji in drugimi relevantnimi deležniki. V sklopu internega komuniciranja se trudi izboljšati pretočnost informacij znotraj ŠOU v Ljubljani ter nudi komunikacijsko podporo ostalim resorjem in drugim članom družine ŠOU v Ljubljani. V sklopu eksternega komuniciranja pa omogoča prenos relevantnih informacij do slehernega študenta ter spodbuja dvosmerno komunikacijo med študentsko javnostjo in organizacijo, ki jih zastopa.

Resor za mednarodno sodelovanje

ŠOU v Ljubljani skrbi za tuje študente preko svojega Resorja za mednarodno sodelovanje oziroma t. i. Mednarodne pisarne (International office) ŠOU v Ljubljani. Mednarodna pisarna tujim študentom pomaga pri urejanju študentske prehrane, LPP Urbane, izdeluje študentske izkaznice in skrbi za družabno življenje študentov na izmenjavi. Preko svoje posredovalnice sob jim pomaga tudi pri iskanju nastanitve v času njihovega študija v Ljubljani.

Resor za socialo in zdravstvo

Resor za socialo in zdravstvo izvaja aktivnosti na področju sociale, študentske prehrane in zdravstvene problematike študentov. Prizadeva si za boljši socialni položaj študentov na področjih bivanjske problematike, študentske prehrane, štipendiranja in zdravstva. Obenem poleg omenjenih področij deluje preventivno ob morebitnih spremembah, ki bi lahko potencialno bremenile socialni položaj študentov. Omenjena dejavnost postaja v zadnjih obdobjih ključnega pomena, kar je posledica poslabšanega finančnega stanja v visokem šolstvu.