Nahajate se tukaj

Resorji

Resorji

Resor za ŠOVZ

Resor za študentske organizacije visokošolskih zavodov (ŠOVZ) vzpostavlja mrežo študentskih organizacij visokošolskih zavodov ter zagotavlja finančno in organizacijsko pomoč pri njihovem delovanju. ŠOVZ študentskim organizacijam na visokošolskih zavodih namenja in razporeja sredstva za organiziranje in izvajanje programov interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva in informiranja.

Resor za študijsko problematiko

Resor za študijsko problematiko s svojim vsebinskim in raziskovalnim delom prispeva k razvoju visokošolskega sistema na Univerzi v Ljubljani in v celotnem slovenskem prostoru. Aktivno sodeluje pri oblikovanju temeljnih dokumentov Univerze v Ljubljani ter si prizadeva za ohranitev in krepitev pravic študentov. Delo resorja je tesno povezano z delom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Resor za mednarodno sodelovanje

ŠOU v Ljubljani skrbi za tuje študente preko svojega Resorja za mednarodno sodelovanje oziroma t. i. Mednarodne pisarne (International office) ŠOU v Ljubljani. Mednarodna pisarna tujim študentom pomaga pri urejanju študentske prehrane, LPP Urbane, izdeluje študentske izkaznice in skrbi za družabno življenje študentov na izmenjavi. Preko svoje posredovalnice sob jim pomaga tudi pri iskanju nastanitve v času njihovega študija v Ljubljani.

Resor za socialo in zdravstvo

Poslanstvo resorja je, da širšo javnost obvešča o razvojih v politični sferi, ki na kakršenkoli način vplivajo na področje študentske problematike in skrbi za višjo kakovost in razumevanje zdravstvenih potreb študentov. S širokim naborom kakovostnih dogodkov, ki zadevajo socialni položaj študentov, stremimo k informiranju študentske javnosti o bivanjski in štipendijski problematiki, področju subvencioniranega prevoza in študentske prehrane. Naša naloga je, da se v imenu vseh študentov zavzemamo za spremembe, katerih posledice bodo neposreden dobrobit tistih, za katere se borimo.