Resor za komuniciranje in razvoj

dsc_9043_0.jpg
dsc_9031_0.jpg
bukvarica-6_0.jpg
bukvarica-4_0.jpg
1499421_997990426911838_1129508536323690130_n_0.jpg
11196253_946405105403704_7066832003992856713_n_0.jpg

Resor za komuniciranje in razvoj skrbi za interno in eksterno komuniciranje ŠOU v Ljubljani s študenti, mediji in drugimi relevantnimi deležniki. V sklopu internega komuniciranja se trudi izboljšati pretočnost informacij znotraj ŠOU v Ljubljani ter nudi komunikacijsko podporo ostalim resorjem in drugim članom družine ŠOU v Ljubljani. V sklopu eksternega komuniciranja pa omogoča prenos relevantnih informacij do slehernega študenta ter spodbuja dvosmerno komunikacijo med študentsko javnostjo in organizacijo, ki jih zastopa.

Resor si prizadeva za nemoteno obveščanje študentov o njihovih pravicah, novostih s področja študentske problematike, stališčih ŠOU v Ljubljani, sklepih, ki jih sprejme Študentski zbor, ter o projektih in dogodkih, ki so namenjeni študentom. To počne preko naslednjih komunikacijskih kanalov: spletna stran, družbena omrežja (Facebook, Twitter in Instagram), ŠOU informator, podcast 420 sekund in drugi. Med naloge resorja spadajo tudi odnosi z mediji, saj na dnevni ravni komunicira z novinarji, odgovarja na novinarska vprašanja, obvešča o dogajanju na ŠOU v Ljubljani preko sporočil za javnost in sodeluje z novinarji pri pripravljanju novinarskih prispevkov. Pri svojem delu sodeluje z ostalimi resorji, predsedstvom, študentskim zborom, ŠOVZ-ji, stalnimi dejavnostmi, zavodi in ostalimi člani družine ŠOU v Ljubljani.

Resor je nudil svojo komunikacijsko podporo že mnogim dogodkom in projektom, na primer, Mesec sociale in zdravstva, Marihuana marš, Študentski tek na grad, Bruc, Informativni dnevi, Desetletje bolonje in mnogi drugi. Pri svojem delu se ekipa neprestano trudi na kreativen in inovativen način pristopiti do študentov preko najširšega spektra sodobnih komunikacijskih kanalov, saj je eden izmed ciljev resorja izboljšati ugled ŠOU v Ljubljani na način, da se organizacija odpre in približa povprečnemu študentu. 

 

V letu 2015 je Resor za komuniciranje in razvoj izvedel naslednje projekte:

 

Bukvarnica na trati

Bukvarnica na trati je projekt Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki poteka spomladi na Kardeljevi ploščadi in v Rožni dolini. Osnovni namen projekta je spodbujanje bralne kulture med študentsko populacijo. Projekt združuje prijetno s koristnim in študente iz zaprtih prostorov vabi na travnate površine študentskih središč. V prijetno urejenih kotičkih so na voljo številna dela s področja leposlovja in humanistike, ki jih je prispevala Založba Beletrina, sicer bivša Študentska založba, a še vedno članica družine ŠOU v Ljubljani.

Študentje lahko po druženju v bralnih kotičkih, izmenjavi mnenj in brskanju med “knjižnimi policami” izberejo najzanimivejša dela ter z njimi obogatijo domače knjižne police. V ŠOU v Ljubljani se namreč zavedamo, da nakup knjig kljub številnim popustom študentom pogosto predstavlja velik finančni zalogaj, zato so knjige na voljo brezplačno.

420sekund podcasta ljubljanskih študentov

Informativno-zabaven podcast ljubljanskih študentov, ki izhaja vsako drugo nedeljo zvečer, je primeren za vse, ki želijo v sedmih minutah izvedeti najbolj aktualne novice s področja študentskega življenja in študentske problematike. V njem glavni lik, študent Lovro, na sproščen in preprost način predstavlja stališča ŠOU v Ljubljani do aktualnih tematik, obvešča o zanimivih dogodkih ter komentira radosti in zagate, s katerimi se srečuje v času svojega študentskega življenja. Lovro ima tudi svojo Facebook stran (@420sekund), podcast pa je objavljen na Soundcloudu (/lovro420).

Prenova identitete, poslanstva in celostne grafične podobe ŠOU v Ljubljani

Na Resorju za komuniciranje in razvoj ŠOU v Ljubljani smo v letu 2015 pripravili kratko interno anketo na temo poslanstva, vizije in vrednot ŠOU v Ljubljani. Na podlagi rezultatov ankete smo oblikovali identiteto organizacije, ki je bila podlaga prenovi celostne grafične podobe ŠOU v Ljubljani in drugih komunikacijskih materialov, prav tako pa so na novo oblikovano poslanstvo, vizija in vrednote objavljene na prenovljeni spletni strani. Osvežili in prenovili smo CGP ter ga tako skušali še bolj približati ciljni publiki. S dosledno uporabo novega CGP-ja pa skrbimo še za večjo prepoznavnost ŠOU v Ljubljani.

Prenovljena celostna grafična podoba sledi posodobljeni identiteti in poslanstvu študentske organizacije, hkrati pa upošteva aktualne strokovne smernice s področja grafičnega oblikovanja. Novi logotip je poenostavljen in prilagojen različnim načinom sodobne uporabe, prav tako so posodobljene uradne ŠOU barve. Vendar pa nova vizualna podoba še vedno izhaja iz osnovnih elementov že obstoječe celostne grafične podobe. Kljub spremembam tako zagotovimo konsistentnost komuniciranja in prepoznavnost organizacije. Pripravili smo tudi knjižico z navodili za uporabo logotipa v različnih kontekstih ter primere promocijskega materiala in drugih dokumentov, s katerimi organizacija vizualno komunicira svojo identiteto.

Prenova spletne strani

Resor za komuniciranje in razvoj je poskrbel za prenovo spletne strani z namenom, da se študentom n ostalim javnostmi omogoči enostaven in hiter dostop do informacij, ki jih potrebujejo. Stara spletna stran je zaradi mnogih sprememb na raznih področjih delovanja ŠOU v Ljubljani vsebovala polno nepotrebnih in zastarelih informacij, zaradi katerih je bil otežen dostop do relevantnih informacij za študente. Nova spletna stran ima bolj svežo in mladostno podobo, prav tako pa je enostavnejša za uporabo in bolj pregledna.