Marihuana marš

1933894_1199183900093510_2990224070114065342_n.jpg

Marihuana marš je tradicionalni politični shod, ki opozarja na družbene, ekonomske in zdravstvene probleme prohibicije prepovedanih drog.

Shod se odvija Kongresnem trgu, kjer  poteka serija javnih predavanj na temo družbenih učinkov prohibicije in konoplje na splošno. Spremljevalni program pa popestrijo tudi znani slovenski glasbeniki in partnerji dogodka.

V dvajsetem stoletju je moderna država s svojo politiko do drog – torej grobem razmejevanju na eni strani legalnih in nelegalnih na drugi, ter posebej zdravil, ustvarila razmejitveno linijo v družbenem dojemanju področja drog, ki negativno vpliva na verodostojne pristope preventive in dojemanja (ne)varnosti uživanja posameznih snovi. Izvajanje mednarodne politike na področju prepovedanih drog ni minilo brez negativnih posledic – najbolj očitna so destrukcija kohezivnosti in blagostanja družb v državah pridelovalkah, inkriminacija uživalcev drog in njih odrinjenost na družbeni rob, znatno povečani prihodki kriminalnih kartelov, znatni finančni odhodki represivnih organov brez pozitivnih učinkov. Pridelava, preprodaja in uživanje drog se znatno povečuje.

Zahteve:

  • popolna dekriminalizacija posedovanja prepovedanih drog za lastno uporabo;
  • omogočeno gojenje konoplje za lastno uporabo s ciljem zmanjšati črni trg, ki je edini faktor, ki prispeva k tezi prehajanja z ene na drugo prepovedano substanco – ta ni povezana s farmakološkimi učinki droge, saj šibka korelacija obstaja le na socialni in zakonski status drog
  • na področju zmanjševanja tveganj in škode se vzpostavi podlaga za izvajanje raznovrstnih programov z že spoznanimi pozitivnimi učinki;
  • snovi (primarno konoplja), za katere obstaja obsežna znanstvena dokumentacija uporabnosti v medicinske namene se prekvalificira iz prve v drugo oz. tretjo skupino prepovedanih drog in s tem omogoči pristojnim in kvalificiranim institucijam presojo o (ne)uporabnosti le-teh v zdravstvene namene;
  • poglobljen razmislek o primernem sistemu državne in mednarodne regulacije substanc, ki ne temelji izključno na prepovedi.

Stopnja netolerance do marihuane je precej višja, kot jo je logično pričakovati glede na vse njene učinke. Kljub ogromnemu deležu mladostnikov in starejših, katerim se uporaba marihuane ne zdi sporna, je še vedno v možganih nekaterih zasidrana kot trda droga, primerljiva s heroinom ali kokainom. Težko si je predstavljati kakšno drugo razlago za ta fenomen kot neinformiranost ali pa starokopitnost.

Zato je namen Marihuana marša ne samo opozoriti ampak tudi informirati in izobraziti širšo javnost o učinkih konoplje, vplivati na javno mnenje in izpostaviti argumentirane želje v korist celotne družbe.

 

Spletna stran

FACEBOOK